Menu

Kanalizační sítě

kanalizace

Monitoring

Automatické měřící systémy monitorují nejčastěji stavy hladin pomocí manometrických nebo ultrazvukových sond, případně základní kvalitativní parametry.Telemetrické stanice zajišťují dálkový přenos dat a jejich následnou vizualizaci na PC uživatele, současně umožňují odesílání alarmových SMS při překročení zadaných limitních hodot.

Výpočet průtoků se provádí podle stanovené Q[h] závislosti resp. podle ověřených měrných křivek měrných přelivů a žlabů. Ve vzdutých tratích se používají pro měření průtoků ultrazvukové průtokoměry (monitorují současně rychlost kapaliny a hladinu v měrním profilu). Měření průtoků pro stanovení měrných křivek provádíme hydrometrováním metodou rychlostního pole podle ČSN ISO 748.

Vybrané realizace

  • Dlouhodobý kontinuální monitoring stavů hladin a průtoků na kmenových stokách BVK a.s. a odlehčovacích komorách ( od roku 1994)
  • Komplexní zajištění monitoringu - dodání a instalace měřící techniky, servisní činnosti, autorizace a zpracování dat, kalibrace měřící techniky, datový přenos, sofwarové služby.
  • Od roku 1998 jsem realizovali celkem 16 měrných kampaní pro řadu měst ČR  - monitoring stavů hladin, průtoků a srážek jako součást generelů odvodnění
  • Monitoring stavů hladin a průtoků na retenčních nádržích
  • Měření průtoků v profilech s volnou hladinou hydrometrováním a pomocí měrných přelivů a žlabů

mereni-v-kanalizacich-siti1-s mereni-v-kanalizacich-siti2-s Podoli IMG 4505

602 786 247 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Šimáčkova 674/137, Líšeň, 628 00 Brno