Menu

Úřední měření průtoků

doppler

Autorizovaná a certifikovaná činnost

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal Ing. Tomáši Kocmanovi rozhodnutí o autorizaci k výkonu úředního měření průtoků kapalin s volnou hladinou.

Certifikační orgán pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou činnost vydal certifikát Ing. Tomáši Kocmanovi o odborné způobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření průtoků kapalin s otevřenou hladinou.

Nabízené služby

  • Výkon úředního měření metodou hydrometrováním a objemovou metodou
  • Posouzení funkční způsobilosti měrných objektů
  • Měření průtoků na povrchových tocích, zpracování měrných křivek průtoků

Reference

  • Nejčastějšími našimi klienty jsou vodárenské a kanalizační společnosti, provozovatelé MVE a společnosti, které vypouští odpadní vody do vod povrchových.

Certifikát k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření průtoku kapalin s otevřenou hladinou

Autoriace k výkonu úředního měření průtoku kapalin s otevřenou hladinou

602 786 247 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Šimáčkova 674/137, Líšeň, 628 00 Brno